FIELD OPERATOR

08 Jul 2021

VINAMR Company – an expert in the field of market research is looking for a bright candidate in the field of FIELD OPERATOR. We are waiting to welcome you to become a member of the extended VINAMR family.

JOB DESCRIPTION

 • Make a project implementation plan
 • Recruiting and training project interviewers
 • Allocate the number of surveys to each interviewer, urge interviewers to implement the project, ensure the deadline is completed.
 • Check the quality of the survey and give timely feedback on the survey quality of interview team
 • Evaluate the work performance of each interviewer
 • Calculating salary for interviewers
 • Travel to provinces to implement projects if necessary
 • Other tasks as required by direct manager

JOB REQUIREMENTS

 • Experience: 1-2 years
 • Marketing / Economics / Commerce universities are preferred.
 • Strong logical thinking and knowledge.
 • Basic knowledge and understanding of market research.
 • Good use of office applications Word, Excel, Power Point.

SALARY: 8 million – 15 million VND

WELFARE

 • Get access to company-issued laptop and access to modern job management skills support
 • Company trip with company
 • Enjoy the benefits of social insurance, health insurance,…
 • Participate in professional training courses, improve skills and knowledge for the job

OTHER INFORMATION

 • Degree: College
 • Age: 26-30

Submit your CV to the following sources:

Email: hr@vinamr.com.vn
CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/en/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

—————————————————

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Tuyển mộ và đào tạo cho phỏng vấn viên cho dự án
 • Phân bổ số lượng bài khảo sát tới từng phỏng vấn viên, đốc thúc PVV thực hiện dự án, đảm bảo kết thúc đúng deadline
 • Kiểm tra chất lượng bài khảo sát và phản hồi kịp thời về chất lượng khảo sát của đội ngũ PVV
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng phỏng vấn viên
 • Tính lương cho phỏng vấn viên
 • Đi công tác các tỉnh để triển khai thực hiện các dự án nếu cần thiết
 • Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Kinh nghiệm: 1 – 2 năm
 • Ưu tiên các trường đại học Marketing / Kinh tế / Thương Mại.
 • Có kiến thức, tư duy logic chặt chẽ.
 • Có kiến thức cơ bản và hiểu biết về nghiên cứu thị trường.
 • Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng Word, Excel, Power Point.

MỨC LƯƠNG: 8tr – 15tr VND

PHÚC LỢI

 • Được sử dụng Laptop công ty cấp và tiếp cận những phần mềm quản lý công việc cũng như hỗ trợ kỹ năng một cách hiện đại
 • Company trip cùng công ty
 • Hưởng những phúc lợi của BHXH, BHYT,…
 • Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 26-30

Gửi CV của bạn vào các nguồn sau:

 • Email: hr@vinamr.com.vn
 • CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
 • Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

Contact us

  Thiết kế website bởi Mona Media