IT Manager

08 Jul 2021

VINAMR Company – an expert in the field of market research is looking for a bright candidate in the field of IT MANAGER. We are waiting to welcome you to become a member of the extended VINAMR family.

JOB DESCRIPTION

 • Responsible for administering IT projects, related to meeting operational and development requirements of the company, within acceptable timeframes of cost, time and quality parameters. (including supplier/partner selection, planning, project planning, monitoring and budget control).
 • Responsible for providing multi-tasking systems for all users, hardware and software (tools), including installing, configuring, maintaining and supporting these systems. Identify alternatives to optimize IT resources.
 • Responsible for managing, setting up, monitoring and maintaining IT infrastructure and telecommunications systems. Professional supervision and support in handling all incidents (inside and outside the system).
 • Manage the purchase of IT goods and services, use costs and practice savings plans as well as evaluate suppliers of goods and services. Responsible for managing IT assets and providing all software, hardware, supplies and equipment for the company’s IT system.
 • Assess the appropriateness of the IT infrastructure needed to support business goals (e.g. Firewall and Active Directory, MetroNet or VPN for applications). Regularly identify operational efficiencies (as well as cost savings) in centralized IT applications.
 • Coordinate internal control procedures and other company policies to ensure risks are identified, assessed and managed through monthly/yearly IT system reviews.
 • Support consulting, training (periodically or when required), training staff (in the IT department and departments / units) in accordance with the company’s development needs and employees’ capabilities.

JOB REQUIREMENTS

 • University degree in Information Technology (or related)
 • Over 5 years of IT experience in various fields.
 • Good English.
 • Ready to work overtime

SALARY: 12 million – 25 million VND

WELFARE

 • Get access to company-issued laptop and access to modern job management skills support
 • Company trip with company
 • Enjoy the benefits of social insurance, health insurance,…
 • Participate in professional training courses, improve skills and knowledge for the job

OTHER INFORMATION

 • Degree: Bachelor
 • Age: >30
 • Gender: Male

Submit your CV to the following sources:

Email: hr@vinamr.com.vn
CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/en/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

—————————————————

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực TRƯỞNG BỘ PHẬN IT. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm quản trị các dự án về CNTT, liên quan quan đến việc đáp ứng được các yêu cầu hoạt động và phát triển của công ty, trong thời hạn chấp nhận được của các thông số về chi phí, thời gian và chất lượng (bao gồm cả nhà cung cấp / đối tác lựa chọn, quy hoạch, lập dự án theo dõi và kiểm soát ngân sách).
 • Chịu trách nhiệm cung cấp hệ thông xử lý đa tác vụ cho tất cả các người sử dụng, phần cứng và phần mềm (công cụ), bao gồm cài đặt, cấu hình, bảo trì và hỗ trợ các hệ thống này. Xác định các lựa chọn thay thế để tối ưu hóa các nguồn tài nguyên CNTT.
 • Chịu trách nhiệm trong quản lý, thiết lập, theo dõi và bảo trì hạ tầng cơ sở CNTT và hệ thống viễn thông. Giám sát và hố trợ chuyên môn trong xử lý tất cả sự cố (bên trong và bên ngoài hệ thống).
 • Quản lý việc mua hàng hóa dịch vụ CNTT, chi phí sử dụng và thực hành các phương án tiết kiệm cũng như đánh giá nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản CNTT và cung cấp tất cả các phần mềm, phần cứng, vật tư – trang thiết bị cho hệ thống CNTT của Cty.
 • Đánh giá mức độ phù hợp của hạ tầng cơ sở CNTT cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh (ví dụ như Firewall và Active Directory, MetroNet hoặc VPN cho các ứng dụng). Thường xuyên xác định hiệu quả hoạt động (cũng như tiết kiệm chi phí) trong các ứng dụng CNTT tập trung.
 • Phối hợp các thủ tục kiểm soát nội bộ và các chính sách khác tại cty để đảm bảo rủi ro được xác định, đánh giá và quản lý thông qua việc xem xét định kỳ hệ thống CNTT hàng tháng/ năm.
 • Hỗ trợ tư vấn, đào tạo (định kỳ hay khi có yêu cầu), huấn luyện nhân viên (trong phòng CNTT và các bộ phận / đơn vị) phù hợp với nhu phát triển của công ty và khả năng của nhân viên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (hoặc liên quan)
 • Trên 5 năm kinh nghiệm IT trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Tiếng Anh tốt.
 • Sẵn sàng làm thêm giờ

1. KIẾN THỨC:

 • Am Hiểu về tổ chức.
 • Có khả năng tốt về xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở.
 • Hiểu biêt tốt về các ứng dụng doanh nghiệp hỗ trợ tài chính/ hậu cần/ bán hàng/ phân phối …
 • Hiểu biết tốt về phát triển các hệ thống ứng dụng (ERP/ CRM/ SCM) và cơ sở dữ liệu (Oracle/ SQL).

2. KỸ NĂNG:

 • Hoạch định cá nhân.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3. THÁI ĐỘ:

 • Thân thiện.
 • Hòa nhã.
 • Cởi mở.
 • Có trách nhiệm.

MỨC LƯƠNG: 12tr – 25tr VND

PHÚC LỢI

 • Được sử dụng Laptop công ty cấp và tiếp cận những phần mềm quản lý công việc cũng như hỗ trợ kỹ năng một cách hiện đại
 • Company trip cùng công ty
 • Hưởng những phúc lợi của BHXH, BHYT,…
 • Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Giới tính: Nam
 • Độ tuổi: > 30

Gửi CV của bạn vào các nguồn sau:

 • Email: hr@vinamr.com.vn
 • CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
 • Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

Contact us

  Thiết kế website bởi Mona Media