Career

Chuyên viên phát triển kinh doanh (Ngành dược/bia-rượu/ngân hàng)

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia […]

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công […]

Business Analyst

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực BUSINESS ANALYST. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận và phân tích ưu nhược […]

Chuyên viên tuyển dụng – đào tạo

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tuyển […]

Data Processing Executive

VINAMR Company – an expert in the field of market research is looking for a bright candidate in the field of DATA PROCESSING EXECUTIVE. We are waiting to welcome you to become a member of the extended VINAMR family.

Thiết kế website bởi Mona Media