Data Processing Manager

08 Jul 2021

VINAMR Company – an expert in the field of market research is looking for a bright candidate in the field of DATA PROCESSING MANAGER. We are waiting to welcome you to become a member of the extended VINAMR family.

JOB DESCRIPTION

 • Develop a project budget within the specified scope and use the approved budget effectively and economically
 • Controlling and ensuring part-time employees’ salary payment process is transparent and on time
 • Plan and maintain the below staff according to the requirements of the company and the project
 • Allocate project work to room staff
 • Advise and suggest ideas to leaders on solutions to improve work performance and achieve project results
 • Develop methods and techniques for data processing and analysis to suit different market research fields and save costs while ensuring the quality of research activities.
 • Train and develop qualified staff to perform jobs in accordance with the 4.0 trend
 • Develop project budget within specified scope and use approved budget effectively
 • Ensure the project ends up achieving 3 goals: quality, time, cost.
 • Building a principled, respectful, sociable, cohesive, and developing working environment for departmental employees
 • Pioneering and guiding subordinates in complying with company-wide regulations: Punctuality, confidentiality, agreement
 • Professional training and mentoring for junior staff
 • Building and developing a qualified team to carry out current and future projects of the company
 • Constantly updating market knowledge, especially the company’s key market research areas such as: Automotive, motorcycles, pharmaceuticals, banking, finance, beer, wine, beverage and commodity industry. other consumption.
 • Perform other duties as requested by the Director

JOB REQUIREMENTS

1. KNOWLEDGE

 • Data cleaning, statistics, evaluation of data rationality & in-depth analysis on SPSS, …
 • Programming surveytogo, limesurvey
 • Programming Visual Basic in Excel

2. SKILLS

 • Advanced level management skills: Communication, Problem Solving and Decision Making
 • Express/communicate clearly, concisely and easily in written and spoken form in Vietnamese language
 • Time management, planning and organizing, assigning work
 • Able to work in a team and can handle multiple tasks at the same time efficiently
 • Writing scripts on surveytogo, writing syntax labels, tables, writing syntax clean data
 • Run the statistics table & be able to evaluate the reasonableness of the data after running the table
 • Basic and Advanced Analysis SPSS: FACTOR, CONJOINT, SEM, FORECAST, CLUSTER, BPTO, ANOVA
 • MULTIPLE REGRESSION … and links to marketing applications included in client reports
  English reading comprehension at intermediate level

SALARY: 12 million – 25 million VND

WELFARE

 • Get access to company-issued laptop and access to modern job management skills support
 • Company trip with company
 • Enjoy the benefits of social insurance, health insurance,…
 • Participate in professional training courses, improve skills and knowledge for the job

OTHER INFORMATION

 • Age: 27 – 40

Submit your CV to the following sources:

Email: hr@vinamr.com.vn
CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/en/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

—————————————————

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực TRƯỞNG BỘ PHẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng ngân sách cho dự án trong phạm vi quy định và sử dụng ngân sách được phê duyệt một cách hiệu quả, tiết kiệm
 • Kiểm soát, đảm bảo qui trình thanh toán lương CTV part-time minh bạch và đúng thời gian qui định.
 • Lập kế hoạch, duy trì đội ngũ nhân sự bên dưới theo yêu cầu của công ty và của dự án
 • Phân bổ công việc dự án cho các nhân viên phòng
 • Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đạt kết quả dự án
 • Xây dựng những phương pháp, kỹ thuật về xử lý, phân tích dữ liệu nhằm phù hợp với từng lĩnh vực nghiên cứu thị trường khác nhau và tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của hoạt động nghiên cứu
 • Đào tạo, phát triển đội ngũ có đủ năng lực để thực hiện những công việc theo xu hướng 4.0
 • Xây dựng ngân sách cho dự án trong phạm vi quy định và sử dụng ngân sách được phê duyệt một cách hiệu quả
 • Đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu: chất lượng, thời gian, chi phí.
 • Xây dựng môi trường làm việc nguyên tắc, tôn trọng, hòa đồng, gắn kết, phát triển dành nhân viên phòng ban
 • Tiên phong và hướng dẫn nhân viên cấp dưới trong việc tuân thủ quy định của toàn công ty: Đúng giờ, bảo mật, làm theo thỏa thuận
 • Đào tạo và kèm cặp về mặt chuyên môn nghiệp vụ cho những nhân viên cấp dưới
 • Xây dựng, phát triển được đội ngũ đủ năng lực để thực hiện những dự án hiện tại và trong tương lai của công ty;
 • Cập nhật liên tục hiểu biết về thị trường, đặc biệt là những lĩnh vực nghiên cứu thị trường chủ chốt của công ty như: Ô tô, xe máy, dược, ngân hàng, tài chính, bia rượu, nước giải khát và ngành hàng tiêu dùng khác.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. KIẾN THỨC:

 • Làm sạch dữ liệu, thống kê, đánh giá tính hợp lý của data & phân tích chuyên sâu trên SPSS, …
 • Lập trình surveytogo, limesurvey
 • Lập trình Visual Basic trong excel

2. KỸ NĂNG:

 • Kỹ năng quản lý ở trình độ cao cấp: Giao tiếp, Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Diễn đạt/ truyền đạt rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu ở dạng viết và nói ở ngôn ngữ Việt
 • Quản trị thời gian, lập kế hoạch và sắp xếp, phân công công việc;
 • Có khả năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả
 • Viết scripts trên surveytogo, viết syntax label, tables, viết syntax clean data
 • Chạy bảng thống kê & có khả năng đánh giá tính hợp lý của data sau khi chạy bảng
 • Phân tích cơ bản và chuyên sâu SPSS: FACTOR, CONJOINT, SEM, FORECAST, CLUSTER, BPTO, ANOVA,
 • MULTIPLE REGRESSION … và link với các ứng dụng của marketing có trong báo cáo cho khách hàng
 • Tiếng Anh đọc hiểu ở trình độ trung cấp

MỨC LƯƠNG: 12tr – 25tr VND

PHÚC LỢI

 • Được sử dụng Laptop công ty cấp và tiếp cận những phần mềm quản lý công việc cũng như hỗ trợ kỹ năng một cách hiện đại
 • Company trip cùng công ty
 • Hưởng những phúc lợi của BHXH, BHYT,…
 • Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc

THÔNG TIN KHÁC

 • Độ tuổi: 27 – 40 tuổi

Gửi CV của bạn vào các nguồn sau:

 • Email: hr@vinamr.com.vn
 • CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
 • Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

Contact us

  Thiết kế website bởi Mona Media